Produkty - nátěrové hmoty

Zde můžete vybrat typ nátěrové hmoty dle svých požadavků
Zaškrtněte vaši požadovanou kombinaci kritérií v sekci "Filtrovat" a klikněte na tlačítko "Použít"

Filtrovat
Jednosložkový polyuretanový penetrační nátěr pro nasákavé podklady (např.beton, dřevo, kámen).
5l
Jednosložkový alifatický polyuretanový bezrozpouštědlový vrchní nátěr podlah a podlahových samonivalačních stěrek.
5Kg
Dvousložkový akryluretanový základní nátěr pro nenasákavé a problematické podklady.
5Kg
Ředidlo do polyuretanových nátěrů, vhodné pro nanášení stříkáním.
1l
5l
25l
Nátěrová hmota pro vodorovná silniční a podlahová značení, vynikající svou odolností vůči působení vody, kyselých i zásaditých roztoků a benzínu.
2,5l
Bezbarvý rozpouštědlový impregnační nátěr zejména pro venkovní použití. Nezmýdelňuje, zajišťuje dobrou adhezi nátěrů na minerálních podkladech a současně zabraňuje kontaktu vrchního nátěru s alkalickými podklady (beton, čerstvé spáry mezi cihlami apod.) a následnému zmýdelňování vrchního nátěru.
1l
5l
Ředidlo do polyuretanových nátěrů, vhodné pro nanášení štětcem, nebo válečkem a také pro stříkání za vysokého proudění vzduchu či vysoké teploty.
1l
5l
25l
Ředidlo do kopolymerů a akrylátů.
1l
5l
25l
Ředidlo pro aplikaci nátěrových hmot Carlux (Tematic), Zinkomine, Durozinc HS a Allprimer stříkáním.
1l
5l
25l