Produkty - nátěrové hmoty

Zde můžete vybrat typ nátěrové hmoty dle svých požadavků
Zaškrtněte vaši požadovanou kombinaci kritérií v sekci "Filtrovat" a klikněte na tlačítko "Použít"

Filtrovat
Dvousložkový bezrozpouštědlový epoxidový nátěr pro vysoce odolné nátěry podlah (celoplošně i barevné značení) v průmyslových objektech.
4l
Dvousložkový bezrozpouštědlový epoxidový primer pro nasákavé betonové podklady, přetíratelný epoxidovými či polyuretanovými nátěry.
3l
Vysoce kvalitní 100% akrylátová disperze s fungicidními a algicidními účinky pro venkovní použití. Schváleno ministerstvem zdravotnictví.
1l
2.5l
5l
10l
Vodouředitelný akryluretanový primer s vynikající plnicí schopností a výbornou adhezí na dřevě, pro použití v interiéru.
1l
2,5l
Dvousložkový akryluretanový základní nátěr pro nenasákavé a problematické podklady.
5Kg
Ředidlo do polyuretanových nátěrů, vhodné pro nanášení stříkáním.
1l
5l
25l
Bezbarvý rozpouštědlový impregnační nátěr zejména pro venkovní použití. Nezmýdelňuje, zajišťuje dobrou adhezi nátěrů na minerálních podkladech a současně zabraňuje kontaktu vrchního nátěru s alkalickými podklady (beton, čerstvé spáry mezi cihlami apod.) a následnému zmýdelňování vrchního nátěru.
1l
5l
Ředidlo do polyuretanových nátěrů, vhodné pro nanášení štětcem, nebo válečkem a také pro stříkání za vysokého proudění vzduchu či vysoké teploty.
1l
5l
25l
Ředidlo do kopolymerů a akrylátů.
1l
5l
25l