Polyroof Intermediate

Dvousložkový polyuretanový nátěr, sloužící jako základní nátěr a separační vrstva na bitumenové střešní krytiny. Brání migraci dehtu z podkladu do vrchního vysoce odrazivého bílého nátěru Mixtane Roof White.

Balení: 
  • 10l
Výpočet spotřeby nátěrové hmoty:
μm
%
%
l
Technický list: 
Bezpečnostní list:
Požádat o bezpečnostní list