kovové podklady

Nátěry na kovové podklady

Aquapox

Dvousložkový vodou ředitelný epoxidový vrchní nátěr na minerální i kovové podklady v interiéru. Vytvrzuje v houževnatý nátěrový film, vysoce odolný vůči působení chemikálií, bránící růstu mikroorganismů a řas.Byl testován a schválen dle normy NBN S29-002 pro použití v potravinářských provozech.

Balení: 
  • 2,5l
  • 10l
Technický list: 
Bezpečnostní list:
Požádat o bezpečnostní list

Aquabond Spray

Dvousložkový vodou ředitelný epoxidový primer vynikající svou pružností, adhezí na oceli, hliníku, galvanizovaných podkladech, žule, glazovaných a smaltovaných podkladech a to i ve vlhkém prostředí. Verze pro nanášení stříkáním.

Balení: 
  • 4l
Technický list: 
Bezpečnostní list:
Požádat o bezpečnostní list

Aquabond Brush

Elastický (Ericsen >7 mm), dvousložkový vodou ředitelný epoxidový primer vynikající adhezí na oceli, hliníku, galvanizovaných podkladech, žule, glazovaných a smaltovaných podkladech a to i ve vlhkém prostředí. Verze pro nanášení štětcem a válečkem.

Balení: 
  • 1l
  • 2,5l
Technický list: 
Bezpečnostní list:
Požádat o bezpečnostní list

Aluminium Duca

Ochranný nátěr s vysokou odrazivostí, odolávající teplotám do 150 ºC. Používá se jako teplotně odolný ochranný nátěr kovů či vrchní nátěr v antikorozních systémech. Díky lamelární struktuře chrání podklad proti nežádoucímu působení slunečního záření jako je přehřívání (nádrží, plynových lahví, střech a jiných objektů) a degradaci podkladů.

Balení: 
  • 1l
  • 5l
Technický list: 
Bezpečnostní list:
Požádat o bezpečnostní list
Syndikovat obsah